Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Záruka kvality

Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť – zaručene! Získajte všetky informácie o našej záruke a predĺženej 10-ročnej záruke na vybraté výrobky!

 

 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

2 roky záruka na všetky komponenty vášho Optimo spacieho systému. Záruku si uplatníte v špecializovanej predajni Optimo. Táto záruka žiadnym spôsobom neobmedzuje zákonom stanovené podmienky poskytovania záruky. Naša záruka nie je spojená s prerušením platnej záručnej doby, ako ani nezačína plynúť nová záručná lehota.

Z našej záruky je vylúčené nasledovné: 

 • Nedostatky, ktoré boli zapríčinené neodborným zaobchádzaním, napr. po použití násilia, preťažením, zmeny zo strany kupujúceho atď.
 • Škody, ktoré vzniknú po otvorení elektrických alebo elektronických súčiastok (s výnimkou opráv pracovníkmi výrobcu).
 • Nedostatky na základe prirodzeného opotrebovania, napr. únava pružných materiálov, pružných líšt alebo plastových častí.
 • Poťahy a úchytky matracov, ako aj iné textilné poťahy.
 • Znečistenie stuchnutými škvrnami (od plesne).

Kvalitné predpisy (PDF-Download)

AT/DE

SI

HU

HR

CZ

RO

SK

Záruku si uplatníte v špecializovanej predajni Optimo. Táto záruka žiadnym spôsobom neobmedzuje zákonom stanovené podmienky poskytovania záruky.

Pre prvé 2 roky poskytujeme pre váš Optimo spací systém kompletnú záruku po predložení dokladu o kúpe. Počas tejto doby odstránime formou výmeny alebo opravy všetky nedostatky vyplývajúce z materiálových chýb.

Okrem toho poskytujeme na vybraté výrobky nasledujúcu predĺženú záruku: 

V prípade kúpy nového výrobku: Od tretieho roka používania sa záruka postupne znižuje:

 • od 3. roka používania preberáme 80 % záruku z ceny nového výrobku
 • od 4. roka používania preberáme 70 % záruku z ceny nového výrobku
 • od 5. roka používania preberáme 60 % záruku z ceny nového výrobku
 • od 6. roka používania preberáme 50 % záruku z ceny nového výrobku
 • od 7. roka používania preberáme 40 % záruku z ceny nového výrobku
 • od 8. roka používania preberáme 30 % záruku z ceny nového výrobku
 • od 9. roka používania preberáme 20 % záruku z ceny nového výrobku
 • od 10. roka používania preberáme 10 % záruku z ceny nového výrobku

Zvyšné náklady budeme fakturovať ako podiel zákazníka.

V prípade opravy:

Od tretieho roka používania budú opravy po predchádzajúcom vypracovaní nákladovej kalkulácie fakturované zákazníkovi.

 • Naša záruka nie je spojená s prerušením platnej záručnej doby, ako ani nezačína plynúť nová záručná lehota.
 • Motory a elektronické komponenty podliehajú výlučne zákonom stanovenej, 2-ročnej zákonnej lehote.

Z našej záruky je vylúčené nasledovné: 

 • Nedostatky, ktoré boli zapríčinené neodborným zaobchádzaním, napr. po použití násilia, preťažením, zmeny zo strany kupujúceho atď.
 • Škody, ktoré vzniknú po otvorení elektrických alebo elektronických súčiastok (s výnimkou opráv pracovníkmi výrobcu). 
 • Nedostatky na základe prirodzeného opotrebovania, napr. únava pružných materiálov, pružných líšt alebo plastových častí.
 • Poťahy a úchytky matracov, ako aj iné textilné poťahy.
 • Znečistenie stuchnutými škvrnami (od plesne).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.