Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Garancija kvalitete

Kvaliteta na koju se možete osloniti – garantirano! Saznajte više o našim garantnim uvjetima i produženom 10-godišnjem jamstvu na označenim proizvodima.

 

 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

2 godine garancije na sve proizvode vašega Optimo krevetnog sustava. Garanciju dobivate pri svakom našem kvalificiranom Optimo trgovcu. Ove garancijske usluge ni na koji način ne utječu na zakonska jamstvena prava. Pod našom jamstvenom uslugom, trenutačno jamstveno razdoblje nije prekinuto niti započinje novo razdoblje jamstva.

Moramo izuzeti iz naše garancije sljedeće:

 • greške uzrokovane nepravilnim rukovanjem, npr. korištenje sile, preopterećenje, izmjene koje je izvršio kupac itd.
 • šteta uzrokovana otvaranjem električnih i elektroničkih komponenata (osim popravaka od strane proizvođača)
 • greške na temelju normalnog trošenja i habanja, npr. zamor elestičnih elemenata podnice, opružnih lamela ili plastičnih dijelova
 • navlake madraca i rukohvati te druge platnene presvlake
 • mrlje nastale pod utjecajem vlage (plijesan)

Pravila o kvaliteti (PDF preuzimanje)

AT/DE

SI

HU

HR

CZ

RO

SK

Garanciju dobivate kod našeg ovlaštenog Optimo trgovca. Ove garancijske usluge ni na koji način ne utječu na zakonska jamstvena prava.

U prve dvije godine dajemo punu garanciju na Optimo krevetni sustav uz predočenje računa o kupnji. U tom vremenu besplatnim popravkom ili zamjenom uklanjamo sva oštećenja povezana sa pogreškama u materijalu.

Osim osnovnog nudimo prošireno jamstvo: Prilikom nove kupovine:

Kod kupnje novog proizvoda se od treće godine jamstveni uvjeti postupno smanjuju:

 • od 3. godine uporabe preuzimamo 80% troška jamstvenih usluga od cijene novog proizvoda
 • od 4. godine uporabe preuzimamo 70% troška jamstvenih usluga od cijene novog proizvoda
 • od 5. godine uporabe preuzimamo 60% troška jamstvenih usluga od cijene novog proizvoda
 • od 6. godine uporabe preuzimamo 50% troška jamstvenih usluga od cijene novog proizvoda
 • od 7. godine uporabe preuzimamo 40% troška jamstvenih usluga od cijene novog proizvoda
 • od 8. godine uporabe preuzimamo 30% troška jamstvenih usluga od cijene novog proizvoda
 • od 9. godine uporabe preuzimamo 20% troška jamstvenih usluga od cijene novog proizvoda
 • od 10. godine uporabe preuzimamo 10% troška jamstvenih usluga od cijene novog proizvoda

Preostale troškove i paušal putnih troškova moramo zaračunati kao klijentov udio.

Kod popravka:

od treće godine uporabe, usluge popravka i paušal putnih troškova zaračunavaju se klijentu uz prethodnu izradu ponude.

 • korištenjem naših garancijskih usluga se ne prekida garancijski rok niti počinje teći novi garancijski rok.
 • motori i elektronski dijelovi imaju samo dvogodišnju garanciju.

Moramo izuzeti iz naše garancije:

 • greške uzrokovane nepravilnim rukovanjem, npr. korištenje sile, preopterećenje, izmjene koje je izvršio kupac itd.
 • šteta uzrokovana otvaranjem električnih i elektroničkih komponenata (osim popravaka od strane proizvođača)
 • greške na temelju normalnog trošenja i habanja, npr. zamor elestičnih elemenata podnice, opružnih lamela ili plastičnih dijelova
 • navlake madraca i rukohvati te druge platnene presvlake
 • mrlje nastale pod utjecajem vlage (plijesan)

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.