Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Ochrana osobních údajů

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Zásady ochrany osobních údajů

 

Obecné

Ochrana soukromí je věcí důvěry a vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaši soukromou a osobní sféru. Bezpečnost a důvěrnost vašich dat je naším hlavním principem. Abyste se při návštěvě našich webových stránek cítili bezpečně, přísně dodržujeme při zpracování vašich osobních údajů zákonná ustanovení a rádi bychom vás informovali o tom, jak shromažďujeme a používáme údaje. Tím, že souhlasíte s následujícími zásadami ochrany osobních údajů, souhlasíte s tím, že společnost Optimo Schlafsysteme GmbH se sídlem na adrese Industriezeile 10, A-5280 Braunau na Innu (dále jen Optimo) bude shromažďovat, zpracovávat a používat vaše osobní údaje a to v souladu se zákony na ochranu dat a následujícími ustanoveními.

Shromažďování, používání a zpracování osobních údajů

Navštívíte-li naše webové stránky, ukládají se na našich serverech automaticky některé data pro účely správy systému, statistické nebo zálohovací účely. Jedná se o název vašeho poskytovatele internetových služeb, vaši IP adresu, verzi vašeho prohlížeče, operační systém počítače, se kterým jste web navštívili, webové stránky, z nichž jste přešli na náš web, stránky, které jste u nás navštívili, a všechna klíčová slova, která jste použili, abyste našli náš web. Tyto údaje mohou za určitých okolností rozpoznat konkrétního návštěvníka. V tomto kontextu nebudou osobní údaje použity. Použití těchto údajů je výhradně anonymní.

Práva k obrázkům

Všechna autorská práva zůstávají držiteli autorských práv, kterým je společnost Optimo, a fotografovi, pokud je to uvedeno. Jakékoliv komerční využití (včetně publikování v brožurách, použití v reklamách na jiných webových stránkách apod.) obrázků, a to i v upravené podobě (např. programy pro úpravu obrázků), je povoleno pouze s výslovným svolením společnosti Optimo (žádosti zasílejte e-mailem na adresu office@optimo.at). Noviny a online média mohou obrázky použít pro redakční zprávy za následujících podmínek:

  • Uvedení autorských práv (foto: Optimo Schlafsysteme GmbH a jméno fotografa, pokud je uvedeno).
  • Odcizení obrázků není povoleno
  • Obrázky nesmí být k dispozici ke stažení
  • Obrazy nesmějí být použity k nezákonným účelům
  • Vyžaduje se kopie dokladu: Optimo Schlafsysteme GmbH, Industriezeile 10, A-5280 Braunau na Innu

Ujistěte se, že při tisku, použití na internetu nebo v jiné publikaci uvedete poznámku k autorským právům. Obrázky nesmějí být v zásadě používány k licencování v jakékoliv formě a prodeji třetím osobám. Upozorňujeme, že uživatel nese výlučnou odpovědnost za porušení výše uvedených práv na užívání a za vyplývající nároky autora.

Integrace služeb a obsahu třetích stran

Může se stát, že obsah třetí strany, jako jsou videa z YouTube, mapy z Map Google nebo grafika z jiných webových stránek, budou zahrnuty do online nabídky společnosti Optimo. To vždy předpokládá, že poskytovatelé tohoto obsahu poznávají IP adresu uživatelů, protože bez IP adresy nemohou obsah odeslat do prohlížeče příslušného uživatele. Pro prezentaci tohoto obsahu je tedy vyžadována IP adresa. Snažíme se používat pouze obsah, jehož poskytovatelé používají IP adresu pouze pro doručení obsahu. Nemáme však žádný vliv na to, pokud poskytovatelé třetích stran ukládají IP adresu například pro statistické účely. Pokud o tom víme, informujeme uživatele.

Soubory cookie

Cookie jsou malé soubory dat v počítači, které nám umožňují na přístupová zařízení uživatelů (počítače, tablety, chytré telefony atd.) ukládat konkrétní informace týkající se zařízení. Slouží ke snadnějšímu používání webových stránek a tím pomáhají i uživatelům (např. ukládání přihlašovacích údajů). Dále slouží ke shromažďování statistických údajů o používání webových stránek a k analýze, která pomáhá vylepšovat nabídku. Uživatelé mohou používání souborů cookie ovlivnit. V běžných prohlížečích můžete soubory cookie smazat a nastavit, že nebudou v budoucnu povolovány. Upozorňujeme však, že některé funkce našich webových stránek tím budou omezené.

Webová analýza pomocí služby Google Analytics

Tato nabídka využívá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá tzv. soubory „cookie“, textové soubory uložené v počítačích uživatelů, které umožňují analýzu využívání webu. Informace, které generují soubory cookie při používání webových stránek uživatelem, jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Pokud je však na této webové stránce aktivována anonymita IP adresy, bude IP adresa uživatelů Google v členských státech Evropské unie nebo uživatelů jiných smluvních států Evropského hospodářského prostoru předem zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google v USA odeslána úplná IP adresa a zkrácena tam. Na této webové stránce je anonymita IP adresy aktivní. Společnost Google jménem provozovatele těchto webových stránek tyto informace použije k vyhodnocení využívání webových stránek uživateli, ke sestavování přehledů o činnosti webových stránek a k poskytování dalších služeb provozovateli webových stránek souvisejících s aktivitou webových stránek a využíváním internetu. IP adresa poskytovaná vaším prohlížečem jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Uživatelé mohou zabránit ukládání souborů cookie příslušným nastavením prohlížeče. Tato nabídka však upozorňuje uživatele na to, že nebudete moci používat všechny funkce této webové stránky jako celek. Uživatelé mohou navíc zabránit tomu, aby společnost Google sbírala a zpracovávala data vygenerovaná soubory cookie, které souvisí využíváním webových stránek (včetně vaší IP adresy), pomocí plug-inu, který lze stáhnout a nainstalovat pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Kontakt a informace

Při kontaktování společnosti Optimo (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) budou údaje o uživateli uloženy za účelem zpracování žádosti a pro případ následných otázek. Podle zákona o ochraně dat z roku 2000 (DSG 2000) máte právo kdykoli získat informace o uložených údajích a účelu ukládání těchto údajů. Ohledně tohoto dotazu nebo dalších otázek týkajících se našich informací o ochraně osobních údajů nebo technických charakteristik této webové stránky se obraťte na adresu office@optimo.at.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.